preklady v jazykoch:

slovenský – anglický – španielsky


– Vysokoškolské vzdelanie v odbore prekladateľstvo-tlmočníctvo na Univerzite  Komenského v Bratislave


– Prax a živnostenské osvedčenie od roku 2015


– Pri práci používam CAT nástroj SDL Trados Studio 2015


– Príklady preložených dokumentov:

zmluvy, diplomy, účtovné závierky, výročné správy, príručky pre používateľov, firemné dokumenty, karty bezpečnostných údajov, popis produktov, odborné články, študentské práce a abstrakty, jedálne lístky a iné