anglický jazyk – slovenský jazyk

španielsky jazyk – slovenský jazyk

      anglický jazyk – španielsky jazyk

 

– Vysokoškolské vzdelanie v odbore prekladateľstvo-tlmočníctvo na Univerzite  Komenského v Bratislave

– Prax a živnostenské osvedčenie od roku 2015

– Pri práci používam CAT nástroj SDL Trados Studio 2015

– Príklady preložených dokumentov:

zmluvy, diplomy, účtovné závierky, výročné správy, príručky pre používateľov, firemné dokumenty, karty bezpečnostných údajov, popis produktov, odborné články, študentské práce a abstrakty, jedálne lístky a iné